.................................
Home
Dienstverlening
Documenten gemeente
Vergunning indienen
Bestemmingsplan
Handhavend optreden
Gebiedsontwikkeling
Beleid opstellen
Planschade
Uitblijven besluit
WOZ-waarde
Bezwaarschrift gemeente
Beroepschrift rechter
Mediation
Contact

Is de WOZ-waarde van uw woning te hoog?

De WOZ-waarde die u recent heeft ontvangen, is de geschatte marktwaarde van uw woning op de waardepeildatum (altijd 1 januari van het vorige jaar). Op deze waarde zijn meerdere belastingen en heffingen gebaseerd. Omdat bij vrijwel iedere woning de kredietcrisis merkbaar zal zijn, zal de waarde van uw woning eerder zijn gedaald dan gestegen. Is dit niet het geval, onderzoek dan of bezwaar kan lonen. De WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken) is de grondslag voor de eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, rioolheffing, watersysteemheffing, erf- of schenkbelasting. Klaassen Advies kan u helpen om binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-brief van de gemeente bezwaar te maken tegen de geschatte WOZ-waarde.

.

.

.

.Webdesign by Runecaster