.................................
Home
Dienstverlening
Documenten gemeente
Vergunning indienen
Bestemmingsplan
Handhavend optreden
Gebiedsontwikkeling
Beleid opstellen
Planschade
Uitblijven besluit
WOZ-waarde
Bezwaarschrift gemeente
Beroepschrift rechter
Mediation
Contact

Heeft u planschade geleden?

Wanneer de gemeente het bestemmingsplan van u of uw buren wijzigt in uw nadeel, dan kan de waarde van uw perceel daardoor verminderen waardoor u schade lijdt. In dat geval kan Klaassen Advies voor u bij de gemeente aanspraak maken op schadevergoeding. Deze procedure kunnen wij voor u doorlopen. Indien nodig kunnen wij tegen het planschadebesluit tevens in bezwaar en/of in beroep gaan bij de rechter. Hiervoor gelden in de “Wet ruimtelijke ordening” specifieke procedures die wij graag in een gesprek aan u toelichten.

.

.

.

.

.Webdesign by Runecaster