.................................
Home
Dienstverlening
Documenten gemeente
Vergunning indienen
Bestemmingsplan
Handhavend optreden
Gebiedsontwikkeling
Beleid opstellen
Planschade
Uitblijven besluit
WOZ-waarde
Bezwaarschrift gemeente
Beroepschrift rechter
Mediation
Contact

Is mediation een oplossing voor uw probleem?

Soms is het de moeite waard om een geschil op te lossen door met de tegenpartij in gesprek te gaan. Procederen is voor alle betrokkenen vaak een duur en langslepend proces.

Planburo Klaassen is bekwaam om in een mediationtraject uw belangen te behartigen om tussen partijen een minnelijke regeling te betrachten.

.

.

.

.

.Webdesign by Runecaster