.................................
Home
Dienstverlening
Documenten gemeente
Vergunning indienen
Bestemmingsplan
Handhavend optreden
Gebiedsontwikkeling
Beleid opstellen
Planschade
Uitblijven besluit
WOZ-waarde
Bezwaarschrift gemeente
Beroepschrift rechter
Mediation
Contact

Heeft u een Gebiedsontwikkeling voor ogen?

Heeft u het plan of de wens om een bepaald gebied tot ontwikkeling te laten komen?

Worden er verscheidene functies ondergebracht die integraal met elkaar in verbinding moeten worden gebracht? Soms kan het daarbij goed zijn om een gebiedsanalyse te maken, waarin de kansen en bedreigingen in de vorm van diverse scenario’s worden benoemd.

In samenwerking met een tekenaar en architect kan Klaassen Advies aan u een eindproduct opleveren.

.

.

.

.Webdesign by Runecaster