.................................
Home
Dienstverlening
Documenten gemeente
Vergunning indienen
Bestemmingsplan
Handhavend optreden
Gebiedsontwikkeling
Beleid opstellen
Planschade
Uitblijven besluit
WOZ-waarde
Bezwaarschrift gemeente
Beroepschrift rechter
Mediation
Contact

Wat is er in het Bestemmingsplan geregeld?

De gemeente houdt voor haar gehele grondgebied een bestemmingsplan bij, waarin is geregeld welke bouw- en gebruiksmogelijkheden er binnen elk perceel is toegestaan. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat u aan de gemeente toestemming vraagt om de bestemming van uw kavel te wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe woning wilt bouwen, een verbouwing wilt doen, een erfafscheiding wilt bouwen, maar ook als u op uw kavel een functiewijziging wilt doen.

Veelal is het noodzakelijk dat u aan de gemeente een zogenaamde “ ruimtelijke onderbouwing” aanlevert om de door u gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Klaassen Advies heeft ruime ervaring met dergelijke procedures en kan u begeleiden bij dit soort verzoeken. Wij werken nauw samen met gemeenten en kunnen voor u transparant de mogelijkheden bespreken en in overleg met u de procedure in gang zetten.

.

.

.Webdesign by Runecaster