.................................
Home
Dienstverlening
Documenten gemeente
Vergunning indienen
Bestemmingsplan
Handhavend optreden
Gebiedsontwikkeling
Beleid opstellen
Planschade
Uitblijven besluit
WOZ-waarde
Bezwaarschrift gemeente
Beroepschrift rechter
Mediation
Contact

Wacht u al heel lang op een besluit van de gemeente of van een andere instantie?

Wanneer de gemeente weigert op uw verzoek een besluit te nemen, of dat besluit laat te lang op zich wachten, dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

In de “Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen” is een specifieke procedure vastgelegd waarmee de gemeente kan worden aangesproken. Wij kunnen dit traject voor u doorlopen.

.

.

.

.

.Webdesign by Runecaster