.................................
Home
Dienstverlening
Documenten gemeente
Vergunning indienen
Bestemmingsplan
Handhavend optreden
Gebiedsontwikkeling
Beleid opstellen
Planschade
Uitblijven besluit
WOZ-waarde
Bezwaarschrift gemeente
Beroepschrift rechter
Mediation
Contact

Beroepschriftprocedures

Klaassen Advies kan voor u procederen bij de Rechtbank en bij de Raad van State in Den Haag. Wij bereiden de stukken voor, voeren correspondentie met het gerecht en vertegenwoordigen u ter zitting. Voorbeelden van dergelijke bestuursrechtelijke procedures zijn: beroepschrift tegen een door de gemeente verleende of onthouden vergunningsbesluit, beroepschrift tegen een planschadebesluit van de gemeente of een beroepschrift tegen een vastgesteld bestemmingsplan waar u het niet mee eens bent.

.

.

.

.

.Webdesign by Runecaster