.................................
Home
Dienstverlening
Documenten gemeente
Vergunning indienen
Bestemmingsplan
Handhavend optreden
Gebiedsontwikkeling
Beleid opstellen
Planschade
Uitblijven besluit
WOZ-waarde
Bezwaarschrift gemeente
Beroepschrift rechter
Mediation
Contact

Is uw organisatie op zoek naar een professional voor het schrijven van een specifiek beleidsdocument?

Vaak is de aanleiding een concrete vraag vanuit de gemeenteraad of het college van B&W.

Klaassen Advies heeft ruime ervaring op het terrein van beleid schrijven voor lokale overheidsinstellingen. Wij kunnen voor u onder meer beleid schrijven op het gebied van grondzaken (grondbeleid), structuurvisies (ruimte en wonen), bestemmingsplannen (toelichting), ruimtelijke onderbouwingen, monumentenzaken (erfgoed), verordeningen en accommodatiebeleid.

Wij kunnen op korte termijn ondersteunen bij dergelijke beleidsopdrachten. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden.

.

.

.Webdesign by Runecaster